Kwaliteit & Keurmerk

Of het nu gaat om een jubileumboek, het inbinden van een jaarverslag of de restauratie van een boek, u wilt er zeker van zijn dat uw bezit bij de boekbinder of restaurator in goede handen is. De leden van onze Vereniging geven deskundig advies en leveren maatwerk. Met de toepassing van moderne materialen en technieken komen ze tot uiterst creatieve en originele producten.

Erkenningsregeling

De Vereniging Nederlandse Handboekbinderijen (VNH) heeft samen met de Stichting Erkenningsregeling Handboekbinderijen (SEH) een erkenningsregeling ontwikkeld. De bij onze vereniging aangesloten handboekbinders en boek- en papier-restauratoren zijn door de SEH kritisch beoordeeld en erkend. Onze leden worden periodiek door de SEH bezocht. Deze regeling biedt u de garantie dat u te maken heeft met een boekbinder of restaurator die voldoet aan de kwaliteitseisen die de SEH stelt. Erkende handboekbinders of restauratoren herkent u aan het keurmerk ‘Erkend Handboekbinder’.

Kwalificaties

De SEH kent de volgende waarderingscategorieŽn:

Deze geven de werkzaamheden aan waarvoor de handboekbinder of restaurator is erkend. Klikt u hier voor de uitgebreide toelichting. Voldoet de boekbinder of restaurator niet meer aan de vastgestelde Criteria Vakbekwaamheid Erkenning, dan wordt de erkenning ingetrokken.
Een overzicht van onze leden met de kwalificaties vindt u onder binden & vinden.

Klachtenregeling

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over bijvoorbeeld de kwaliteit van het geleverde werk, bespreekt u dit dan met de boekbinder of restaurator. Komt u samen niet tot een oplossing, dan kunt u bij de SEH schriftelijk of per e-mail een klacht indienen. Uw klacht wordt in behandeling genomen door de onafhankelijke klachtencommissie van de SEH.

Wilt u meer informatie over de erkenningsregeling ontvangen? Mail dan uw adresgegevens naar SEH@kvgo.nl.